phpBB3 - Blogger - Thủ thuật - Thư giãn

December 7, 2012

Avatar con Bò sữa (Tổng hợp)

Tổng hợp những hình ảnh con bò sữa với kích thước 100*100 cho những ai muốn sử dụng làm Avatar.
Avatar bò sữaHình đại diện con bò sữaHình bò sữa kích thước nhỏ làm Avatar

Hình bò sữa dễ thươngcow avatarMoo avatar

Biểu tượng bò sữaIcon bò sữa


avatar động bò sữa
Avatar con bò cười


Hình bò sữa động làm avatarSao mà ngu như bò?


Hình ảnh con bò sữa

cow cute
Avatar con Bò sữa (Tổng hợp) Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Đỗ Phú Quý