phpBB3 - Blogger - Thủ thuật - Thư giãn

December 30, 2012

Phân loại phần mềm trên máy tính

Phân loại phần mềm
Các phần mềm trên máy tính được phân loại như sau:
1. Hệ điều hành (operating system)
- Trên cùng một máy tính có thể cho phép nhiều người cùng sử dụng và thực hiện nhiều chương trình ứng dụng khác nhau. Để có thể phối hợp, quản lý, và giúp đỡ sự thực hiện của các chương trình đó, một loại chương trình đặc biệt được đưa ra gọi là hệ điều hành.
- Hệ điều hành là một hệ thống các chương trình quản lý và giúp đỡ sự thực hiện của các chương trình ứng dụng trên máy tính.
- Mô hình máy tính khi đưa hệ điều hành vào:
Mô hình máy tính với Hệ điều hành
- Có nhiều hệ điều hành khác nhau như MS-DOS, XENIX, UNIX, WINDOWS, WIN95, OS2. Nhưng thông dụng và phổ biến nhất ở nước ta là các hệ điều hành MS-DOS, WINDOWS.
2. Phần mềm soạn thảo văn bản
- Cho phép người dùng tạo lập, sửa đổi, in ấn, lưu trữ các văn bản với nhiều tiện nghi khác nhau.
- Các phần mềm này có thể ứng dụng vào việc soạn thảo các báo cáo, báo biểu, sắp chữ, dàn trang trong việc in ấn sách vở, báo chí.
- Các phần mềm soạn thảo văn bản thông dụng hiện nay như: Microsoft Word, OpenOffice Writer,.v.v.
3. Phần mềm quản lý
- Cho phép người sử dụng tạo lập lưu trữ các hồ sơ, sổ sách, và các thông tin quản lý .v.v. Và sau đó, cho phép người sử dụng đặt ra các câu hỏi dựa trên các dữ liệu đã được đưa vào hay lập các chương trình ứng dụng về quản lý.
- Các phần mềm quản lý thông dụng: Access, Oracle, SQL server, .v.v.
4. Các phần mềm ngôn ngữ
- Cho phép người sử dụng viết các chương trình ứng dụng bằng một ngôn ngữ đơn giản hơn rất nhiều so với ngôn ngữ máy (các lệnh của CPU). Phần mềm này sẽ biên dịch (compile) chuyển các lệnh trong ngôn ngữ được dùng thành các lệnh trong ngôn ngữ máy (CPU chỉ có thể thực hiện các chương trình viết bằng ngôn ngữ máy).
- Các phần mềm ngôn ngữ thông dụng hiện nay: C, Pascal, hợp ngữ, C++, C#, VB. Net, Java, .v.v.
5. Các phần mềm đồ họa
- Cho phép người sử dụng thiết kế và vẽ các hình trên máy tính. Có thể cho phép di chuyển các hình theo yêu cầu (tùy loại phần mềm).
- Các phần mềm này thường được ứng dụng vào các lĩnh vực thiết kế tạo mẫu đặt hàng.
Ví dụ: Thiết kế các mạch điện, thiết kế trong xây dựng, tạo mẫu quần áo.
- Các phần mềm đồ họa thông dụng: CorelDraw, Photoshop, Dreamweaver, .v.v.
6. Các phần mềm thư điện tử
- Cho phép người sử dụng gửi (nhận) các bức thư điện tử (Email) trên hệ thống mạng của máy tính.
- Mỗi thư điện tử là một văn bản đã được soạn thảo và lưu trữ trên máy tính.
- Phần mềm thư điện tử thông dụng hiện nay: Eudora, Outlook, .v.v.
(Giáo trình Tin học cở bản, ĐHQG TP.HCM)
Phân loại phần mềm trên máy tính Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Đỗ Phú Quý