Hỗ trợ HTML trong xếp hạng thành viên (phpBB3)

August 11, 2012
Mặc định xếp hạng thành viên (Ranks) trong phpBB3 không chấp nhận mã HTML, nghĩa là bạn chỉ có thể tạo thứ hạng ở dạng text bình thường (không thể tùy chỉnh màu sắc, kích thước, hình ảnh, chữ động,.v.v.). 
Hướng dẫn dưới này sẽ giúp bạn dễ dàng thêm "môi trường" HTML trong xếp hạng thành viên của diễn đàn mình.
Hướng dẫn
- Bạn mở file includes/acp/acp_ranks.php, sau đó tìm:
'rank_title' => $rank_title,
Thay đoạn mã vừa tìm được bằng đoạn mã bên dưới:
'rank_title' => htmlspecialchars_decode($rank_title),
Tiếp tục tìm:
'RANK_TITLE' => $row['rank_title'],
Thay đoạn mã vừa tìm được bằng đoạn mã bên dưới:
'RANK_TITLE' => htmlspecialchars_decode($row['rank_title']),
- Lưu file lại nữa là xong.
Lưu ý:
- Để tạo tên xếp hạng cho thành viên, bạn vào theo đường dẫn: ACP ~> Thành viên và Nhóm ~> Quản lý xếp hạng. Ở chỗ Tên xếp hạng lúc này bạn có thể dùng mã HTML.
- Bạn nhớ bỏ dấu " " trong mã HTML thì mới hiển thị tốt nhất nhé.
Ví dụ: Bạn muốn tạo tên xếp hạng "Quản trị viên" in đậm, màu đỏ, kích thước là 3. Bình thường bạn sẽ viết:
<font color="red" size="3"><b>Quản trị viên</b></font>
Nhưng ở đây bạn hãy bỏ dấu " " đi, nghĩa là:
<font color=red size=3><b>Quản trị viên</b></font>
Đã có 0 lời bình luận cho chủ đề Hỗ trợ HTML trong xếp hạng thành viên (phpBB3). Trang web dophuquy.com rất hoan nghênh đón nhận những lời bình luận mang tính xây dựng từ độc giả.

     
    Di chuyển lên trên cùng    Bình luận bài viết