NOFOLLOW với các links trong bài viết (phpBB3)

August 12, 2012
Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển tất cả các liên kết có trong bài viết mã nguồn phpBB3 sang thuộc tính nofollow (Link nofollow phpBB).
Thuộc tính nofollow sẽ giúp các công cụ tìm kiếm hiểu rằng "diễn đàn này không theo họ", đồng nghĩa với việc sẽ không chuyển phần nào PR hay Value Web sang liên kết đó.
Điều này còn giúp bạn tránh bị cảnh báo website chứa liên kết độc hại nếu những liên kết đó "không tốt". Ngoài ra, bạn sẽ giảm đáng kể những bài viết spam để câu backlinks của các SEOer, vì các SEOer này biết rằng "Thật là phí thời gian để spam links trên diễn đàn này".
Hướng dẫn:
- Bạn mở file viewtopic.php, tìm:
$message = bbcode_nl2br($message);
$message = smiley_text($message);
Chèn đoạn mã bên dưới vào ngay sau đoạn mã vừa tìm được:
$message = preg_replace('/(class="postlink")/', 'class="postlink" rel="nofollow" target="_blank"', $message);
- Lưu file lại là xong.
Lưu ý: Trong trường hợp bạn muốn chỉ những thành viên có lượng bài viết tối thiểu nào đó thì mới có thuộc tính dofollow cho liên kết trong bài viết, bạn chèn đoạn mã bên dưới vào đoạn mã tìm được ở trên.
if ($user_cache[$poster_id]['posts'] < 100) { $message = preg_replace('/(class="postlink")/', 'class="postlink" rel="nofollow" target="_blank"', $message); }
Trong đó 100 là lượng bài viết tối thiểu của thành viên đó.
Đã có 2 lời bình luận cho chủ đề NOFOLLOW với các links trong bài viết (phpBB3). Trang web dophuquy.com rất hoan nghênh đón nhận những lời bình luận mang tính xây dựng từ độc giả.
  1. Anonymous Đúng là bài viết mình đang tìm =D>
    Sửa các link sang nofollow cho giảm spam link.
  2. Nam Chuyển hết về Nofollow cho lành :D

 
Di chuyển lên trên cùngBình luận bài viết