BBCode button Ẩn/Hiện nội dung (phpBB3)

October 31, 2012
BBcode Show Hide Button phpBB3
BBcode này sẽ giúp các bạn dễ dàng thu gom phần nội dung bài viết 1 cách gọn gàng hơn với những bài viết quá dài.
Cách sử dụng thẻ BBCode:
[Hide]{INTTEXT}[/Hide]
Mã HTML thay thế:
<div>
<div>
<input type="button" value="Xem" style="width:75px;font-size:10px;margin:0px;padding:0px;" onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = '&#7848;n'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Xem'; }">
</div>
<div>
<div style="display: none;">
{INTTEXT}
</div>
</div>
</div>
Hướng dẫn sử dụng thẻ BBCode:
[Hide]Đặt nội dung muốn ẩn vào đây[/Hide]
Hướng dẫn: Khi soạn thảo văn bản, bạn hãy đặt nội dung muốn ẩn vào 2 thẻ Hide là được.
Ví dụ:
[Hide]DoPhuQuy's Blog[/Hide]
Kết quả:

DoPhuQuy's Blog
Đã có 0 lời bình luận cho chủ đề BBCode button Ẩn/Hiện nội dung (phpBB3). Trang web dophuquy.com rất hoan nghênh đón nhận những lời bình luận mang tính xây dựng từ độc giả.

     
    Di chuyển lên trên cùng    Bình luận bài viết